Lördag
11 Nov 2 matcher
Onsdag
15 Nov 1 match
Fredag
17 Nov 1 match
Lördag
18 Nov 1 match
Söndag
19 Nov 1 match
Torsdag
23 Nov 1 match
Söndag
26 Nov 1 match
Onsdag
29 Nov 1 match
Lördag
02 Dec 1 match
Söndag
10 Dec 1 match
Torsdag
14 Dec 1 match
Lördag
16 Dec 1 match
Söndag
17 Dec 1 match
Onsdag
03 Jan 1 match
Torsdag
04 Jan 1 match
Söndag
07 Jan 2 matcher
Onsdag
10 Jan 1 match
Lördag
13 Jan 1 match
Söndag
14 Jan 1 match
Onsdag
17 Jan 1 match
Lördag
20 Jan 2 matcher
Onsdag
24 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 2 matcher
Fredag
09 Feb 1 match

Utdrag ur protokollet från Pixbo Wallenstams årsmöte den 31 augusti

6 september 2017 20:00
ÅRSMÖTE

Pixbo Wallenstam IBK/IBF höll årsmöte torsdagen den 31 augusti. I protokollet från mötet kan man bland annat läsa att föreningen redovisade ett överskott av finanserna vilket gör föreningen till en av innebandy-Sveriges starkaste ekonomier.


Seppo Vaihela från företaget Prové höll i klubban under mötet. Hans erfarenhet inom värdegrundsarbete och föreningsliv har varit väldigt betydelsefullt för Pixbo Wallenstam det senaste året.

När det gäller styrelsen har Mats Lindkvist valt att stiga av som vice ordförande och sekreterare. Ett stort tack till Mats för hans insatser i de olika uppdrag han har haft på agendan. Jan Inge Forsberg blev omvald som ordförande. Andra förändringar är att Jorunn Göransson blev invald som ledamot i två år och att Fredrik Löfgren valdes in på fyllnadsval i ett år.

Finansmässigt redovisades ett överskott och en av innebandy-Sveriges starkaste ekonomier. Vidare presenterades i verksamhetsberättelsen exempelvis en arenagrupp som jobbar med den nya hallen som i dagsläget ska stå klar våren 2019.

Sportsligt var både damerna och herrarna i slutspel föregående säsong.