Söndag
11 Mar 1 match
Torsdag
15 Mar 1 match
Lördag
17 Mar 1 match
Söndag
18 Mar 1 match
Tisdag
20 Mar 1 match
Torsdag
22 Mar 1 match
Fredag
23 Mar 1 match
Lördag
24 Mar 1 match
Söndag
25 Mar 1 match
Måndag
26 Mar 1 match
Torsdag
29 Mar 1 match
Fredag
06 Apr 1 match
Söndag
08 Apr 1 match
Onsdag
11 Apr 1 match

Ny organisation i Pixbo Wallenstam

22 juni 2017 12:02
Organisation

Pixbo Wallenstam IBK organiserar om den sportsliga verksamheten på elitsidan samt marknadssidan.

Två sportgrupper (Dam och Herr) ska ansvara för ledning, organisering, scouting och värvningar men också ansvar för samarbetet med akademilagen. Klubbdirektörens roll blir tydligare kopplad till marknad och event.


Att leda den sportsliga verksamheten ställer oerhörda krav om ambitionen är att vara ett topplag i Sverige. Pixbo Wallenstam IBK har under den gångna säsongen diskuterat hur den sportsliga verksamheten på elitsidan och akademin kan organiseras på bästa sätt. Pixbo Wallenstam upplever, som många andra föreningar, att det idag är en enorm belastning på sportchefer och klubbdirektörer som ofta själva får dra hela lasten. Även om dessa är arvoderade, så är det en omfattande uppgift. Väldigt ofta får de jobba med allt från stora strategiska frågor till väldigt operativa frågor.

– I dagens föreningsliv ställs det stora krav på olika ledare och funktionärer. Många nyckelpersoner i föreningar går på knäna, då belastningen på dem blir stor. Flera jobbar dessutom heltid vid sidan av det ideella ledarskapet. Även om man är arvoderad så läggs ju timmarna på den ordinarie arbetstiden. Ytterst få har möjlighet att ha föreningsarbete som en heltidsanställning. Det är inte ovanligt att sådana nyckelpersoner är igång 70-80 timmar i veckan. Det är inte hållbart. Det är anledningen att vi i Pixbo Wallenstam nu ser över vår sportsliga organisation och marknadsorganisation, där en av målsättningarna är att fördela bördan bättre och avlasta nyckelpersoner. Det är nödvändigt för att ledarskapet skall vara hållbart över tiden, säger ordförande Jan Inge Forsberg.

Elitlagen i SSL och den elitförberedande verksamheten (Damallsvenskalaget samt herrar division 1) samlas under en gemensam elitverksamhet. Verksamheten kommer att ledas av två sportgrupper (dam resp herr) med ansvar för ledning, organisering, scouting, värvningar, ledartillsättningar, men också budget och uppföljning. Inom varje sportgrupp finns en representant från styrelsen.

– Det är en väldigt stor belastning på sportchefer i elitföreningar, säger elitansvarig Kalevi Pessi. Även om man har arvoderade sportchefer, så blir det en nästan omänsklig uppgift. Det vi nu gör i Pixbo Wallenstam är att ha fler som jobbar i en sportgrupp. På så vis fördelas bördan på flera personer samt att vi kan samordna elitlagen och de elitförberedande lagen bättre.

I varje elitlag införs en tydligare teamledarroll som under varje säsong ansvara för den operativa verksamheten i laget. Även det en uppgift som tidigare varit hos sportchefen. Den nya organisationen på sportsidan innebär att den tidigare sportchefen för herrar Olle Carlsson avslutar sin tjänst.

En annan förändring i Pixbos organisation blir att klubbdirektören skall jobba mer strategiskt och med tydligare fokus på marknad, event och föreningsverksamheten som helhet. Klubbdirektör Fredrik Edendahl betonar vikten av event- och marknadsarbetet.

– Detta är en del i föreningen som varit eftersatt och det är viktigt att vi går in med stora resurser för att lyfta denna del, parallellt med att sportgrupperna jobbar för att utveckla SSL-lagen. Marknad och event skapar förutsättningar för sportgrupperna och tvärtom.

Arbetet med att bygga den nya organisationen har påbörjats och fortgår under sommaren.

Foto: Per Wiklund