Lördag
16 Mar 1 match
Måndag
18 Mar 1 match
Torsdag
21 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match
Söndag
24 Mar 1 match
Tisdag
26 Mar 1 match
Torsdag
28 Mar 1 match
Fredag
29 Mar 1 match
Lördag
30 Mar 1 match
Måndag
01 Apr 1 match
Torsdag
04 Apr 1 match
Fredag
12 Apr 1 match
Söndag
14 Apr 1 match
Torsdag
18 Apr 1 match

Idag den 25 maj ersätts personuppgiftslagen av GDPR

25 maj 2018 21:39
KLUBBEN

Hej! Pixbo Wallenstam värnar om din integritet. Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd, arrangera tävlingar eller ge allmän information.


Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Idag den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Med anledning av dessa förändringar har vi upprättat en integritetspolicy. Den följer de riktlinjer som Riksidrottsförbundet har lämnat till föreningslivet med anledning av den nya lagstiftningen och beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Med vänlig hälsning,

Pixbo Wallenstam IBK/IBF