Fredag
05 Mar 1 match
Söndag
07 Mar 1 match
Lördag
13 Mar 1 match
Söndag
14 Mar 1 match
Lördag
20 Mar 1 match
Torsdag
25 Mar 1 match
Lördag
27 Mar 1 match
Måndag
29 Mar 1 match
Torsdag
08 Apr 1 match
Lördag
10 Apr 1 match
Tisdag
13 Apr 1 match
Fredag
16 Apr 1 match
Söndag
18 Apr 1 match
Lördag
24 Apr 1 match

Till Pixbo Wallenstam IBK/IBFs medlemmar

8 juni 2021 07:00
Klubben

Kallelse till Pixbo Wallenstam IBK/IBF:s årsmöte den 30 juni 2021 kl. 18.00. Under rådande omständigheter kommer mötet i första hand att hållas virtuellt. Vi har också bokat in oss på vår nya arena, Wallenstam Arena, Mölnlycke.


Deltagande anmäls till [email protected] Anmälda deltagare kommer innan mötet att få ett mejl med agenda och videolänk. Notera i din anmälan om du istället önskar att delta på plats, och i så fall ser vi gärna att du är på plats senast kl. 17.45.

Notera också att dagens datum är sista dagen för inlämnande av förslag/ motioner inför årsmötet.

Styrelsen har beslutat att uppdatera föreningsstadgarna för Pixbo Wallenstam IBK respektive IBF. Syftet handlar om att följa Riksidrottsstyrelsen reviderade stadgemall, varför även årsmöteshandlingar kommer innehålla förslag på denna uppdatering enligt nedan.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmar på kansliet från och med den 23 juni 2021.

Varmt välkommen!