Måndag
01 Apr 1 match
Måndag
08 Apr 1 match
Onsdag
10 Apr 1 match
Fredag
12 Apr 2 matcher
Söndag
14 Apr 1 match
Måndag
15 Apr 1 match
Onsdag
17 Apr 2 matcher
Fredag
19 Apr 1 match
Lördag
20 Apr 1 match
Måndag
22 Apr 1 match
Lördag
27 Apr 2 matcher

Ledord & värdegrund

Verksamheten vilar på vår gemensamma värdegrund

Vår verksamhet inom Pixbo IBF/IBK som etablerad klubb med stor ungdomsverksamhet, utvecklingslag inom akademin och elitlag i den högsta ligan på både dam- och herrsidan vilar på en stor och trygg organisation som till största delen bedrivs ideellt. 

En viktig del i vårt dagliga arbete på och omkring innebandyplanen är hur vi förhåller oss till varandra. Grunden i arbetet handlar om att vi som förening och enskilda individer ska leva upp till samhällets- och idrottens lagar, regler och normer. Lika viktigt är att föreningen sedan många år har en värdegrund som definierar förhållningssättet vi har gentemot varandra och vår omgivning. Värdegrunden ska vara vägledande för oss alla i vår gemenskap, där vi tar ansvar för vårt sätt att vara och agera på för att skapa goda innebandyupplevelser och god hälsa.


Våra ledord

Värdegrunden är gemensam och omfattar alla i Pixbo IBF/IBK såväl våra spelare, ledare, föräldrar och supportrar, och den vilar på de tre ledorden Ledande - Gemenskap - Förebilder.

LEDANDE
Vi är öppna för nya idéer, är inkluderande och erbjuder alla oavsett roll, goda förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt. Vi ligger alltid i framkant i allt vi gör och är ledande sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt.

GEMENSKAP
Glädje och trygghet är en grund för gemenskap. Vi har roligt både på och utanför planen vilket gör att vi mår bra och kan prestera. Alla blir väl omhändertagna och alla känner sig sedda. Vi har en öppen och tydlig kommunikation med varandra så att alla aktiva, ledare, funktionärer och föräldrar har kunskap och förståelse om föreningens verksamhet.

FÖREBILDER
Alla i föreningen oavsett roll är förebilder och tar ett personligt och gemensamt ansvar för ett gott uppträdande samt agerar ödmjukt och professionellt i alla situationer. Vi ser upp till varandra och alla bidrar till ett förtjänat gott rykte.


Värdegrundens betydelse och omfattning

Våra spelare, ledare, föräldrar och supportrar är goda förebilder, vilket ger oss glädje och gemenskap såväl i hela föreningen som bland våra gäster, publik och samarbetspartners. Vi vill verka i enlighet med vår gemensamma värdegrund som förebilder och företrädare för Pixbo IBF/IBK.

Föreningens värdegrundsarbete liksom hållbarhet och jämställdhet är en del av styrelsens agenda vid varje möte. Styrelsen har en utsedd ansvarig som strategiskt leder arbetet för dessa frågor. 

Styrelsen utser också föreningens Värdegrundsgrupp. Värdegrundsgruppens uppdrag är att hantera och vägleda i värdegrundsrelaterade frågeställningar eller konflikter. Se nedan.

Styrelsen har även fattat beslut om en framtagen åtgärdstrappa som reglerar hur föreningen ska hantera avsteg från värdegrunden och antagna policydokument. Åtgärdstrappan är även tillämplig på situationen att en ledare som ska lämna in ett belastningsregisterutdrag till föreningen inte gör det.


Värdegrundsgruppen – En fristående viktig funktion

Värdegrundsgruppen är en intern funktion som tydligt organiseras med relevant kompetens och ledning, och gruppen har mandat att agera som oberoende/opartiskt beslutsorgan i värdegrundsrelaterade frågor.

Gruppen agerar utifrån vår värdegrund och Värdegrundsgruppens uppdrag och ansvar genom att hantera ärenden och konflikter i enlighet med antagna föreningspolicies- och dokument samt gällande nationella regelverk. Då vi är en stor barn- och ungdomsförening är barnperspektivet, som bl a kommer till uttryck i barnkonventionen, en viktig ledstjärna i gruppens arbete.” 

Värdgrundsruppen ansvarar för att operativt handlägga värdegrundsrelaterade frågor internt, och att dessa följs upp med de åtgärder som behövs. 

Gruppen arbetar konfidentiellt och har egen mailadress för värdegrundsrelaterade frågor t ex anmälningar om avvikelser från spelare, ledare, förälder eller publik, eller frågeställningar som rör våra ledord eller uppkomna situationer som kan anses strida mot vår värdegrund.

Vill du nå någon i värdegrundsgruppen, välkommen att kontakta gruppen direkt via mail: [email protected]

Sanktioner vid avsteg från Pixbo IBF/IBK:s värdegrund och antagna policydokument: Åtgärdstrappan


Annan information som är relevant vid incidenter under matchspel

Västsvenska Innebandyförbundet (VSIBF) har ett initiativ att skapa en sund utvecklingsmiljö för ett gott hallklimat i innebandyhallar. Föreningen är delaktig i VSIBFs arbete och specifika rapporter som kommer denna väg följs även upp internt av värdegrundsgruppen.

Anmälningar/uppföljningar av åtgärder/bestraffningar i samband med Svenska Innebandy Förbundet och Nationella disciplingruppen och Juridiska Nämndens regelverk görs av föreningens resp funktionsansvariga inom elit, akademi och ungdom. Sådana ärenden meddelas till föreningens styrelse respektive till värdegrundsgruppen för kännedom.

LÄS MER
https://www.innebandy.se/vastsvenska/forening/hallklimat
https://www.innebandy.se/regler-direktiv/efter-match/bestraffningar