Torsdag
29 Mar 1 match
Fredag
06 Apr 1 match
Söndag
08 Apr 1 match
Onsdag
11 Apr 1 match
Söndag
23 Sep 2 matcher
Tisdag
25 Sep 1 match
Söndag
30 Sep 2 matcher
Onsdag
03 Okt 1 match
Lördag
06 Okt 1 match
Söndag
07 Okt 1 match
Söndag
14 Okt 2 matcher
Söndag
21 Okt 1 match
Onsdag
24 Okt 1 match
Fredag
26 Okt 1 match
Söndag
28 Okt 1 match
Onsdag
31 Okt 1 match
Lördag
03 Nov 2 matcher
Torsdag
08 Nov 1 match
Söndag
11 Nov 1 match
Onsdag
14 Nov 1 match
Söndag
18 Nov 2 matcher
Söndag
25 Nov 1 match
Tisdag
27 Nov 1 match

Medlemskap

Medlemskap i Pixbo Wallenstam IBF/IBK

Klubben bedrivs i stor utsträckning ideellt. Då är det nödvändigt att vi alla hjälps åt att få verksamheten att fungera. Att vara medlem i Pixbo Wallenstam IBF/IBK, nedan benämnt Klubben, innebär både rättigheter och skyldigheter för spelare eller målsmän för spelare i barn- och ungdomslagen.

 

RÄTTIGHETER

•  Medlemskap i Pixbo Wallenstam IBF/IBK till och med 2018-06-30.
• Rabatt i utvalda sportbutiker mot uppvisande av giltigt medlemskort.
• Möjlighet att lägga fram förslag och synpunkter till klubbens styrelse och årsmöte samt få respons på åsikterna.
• Rösträtt vid klubbens årsmöte och andra medlemsmöten (i enlighet med klubbens stadgar gäller detta endast medlemmar som under verksamhetsåret fyllt lägst 15 år).
• Förslagsrätt till klubbens årsmöte och andra medlemsmöten.


FÖR AKTIVA SPELARE INGÅR DESSUTOM

• Fri entré till hemmamatcher i grundserien för våra lag i SSL Dam och SSL Herr. Fri entré även på våra Akademilags matcher. Enstaka undantag kan förekomma.
• Deltagande i verksamheten när det gäller träning och seriespel.
• Deltagande i cuper och träningsläger. Detta är ofta förenat med extra avgift och/eller insamlande av pengar till lagkassan.
• Försäkring via Svenska Innebandyförbundet och Folksam vid match och träning samt vid resa till/från dessa aktiviteter. Läs om hur du anmäler en skada här.
• Klubben håller med matchställ till alla ungdomslag. Dessa skall återlämnas till klubben när man slutar eller de blir för små. För att minimera kostnader så återanvänds äldre matchställ som ärvs av yngre lag i möjligaste mån – vilket innebär att vi inte har en entydig modell på matchställen. En del lag väljer att köpa egna matchställ av nyaste modell för insamlade pengar eller sponsorer, men detta beslutas inom respektive lag.
• Klubben står även för representationskläder för ungdomsledare i den mån Ungdomsstyrelsen har utrymme i sin budget. Normalt står klubben för en piket-tröja och ibland en overall eller liknande, dock köps ej nya för varje säsong.


AKTIVA LEDARE

Som Aktiva ledare räknas de ledare och funktionärer som har en aktiv återkommande uppgift kring lagen eller föreningen. Dessa ledare har rätt till, efter betalt medlemskap, fri entré till hemmamatcher i grundserien för våra lag i SSL Dam och SSL Herr. Fri entré även på våra Akademilags matcher. Enstaka undantag kan förekomma.

Klubben står även för representationskläder för ungdomsledare i den mån Ungdomsstyrelsen har utrymme i sin budget. Normalt står klubben för en piket-tröja och ibland en overall eller liknande, dock köps ej nya för varje säsong.


SKYLDIGHETER

Eftersom klubben i stor utsträckning drivs ideellt är det nödvändigt att vi alla hjälps åt att få verksamheten att fungera. Att vara medlem innebär förutom avgifterna att det ingår nedanstående skyldigheter för spelare eller målsmän för spelare i barn- och ungdomslagen.


LOTTFÖRSÄLJNING

• Varje aktiv spelare skall sälja lotter/häften/kalendrar mm med en total provision till klubben på 500 kr.
• Det är möjligt att genom friköp på 500 kr avstå från försäljning.


HALLVÄRDSKAP & EVENTBEMANNING

Alla lag tilldelas antingen Hallvärdskap eller Eventbemanning. Yngre lag har Hallvärdskap, äldre lag har Eventbemanning:

• Hallvärdskap. Varje lag ansvarar för hallvärdskap 3-5 helger per säsong beroende på hur många medlemmar laget har. Detta innebär för enskilda medlemmar (eller målsman till medlemmar) ca 2-3 tillfällen per säsong. Hallvärdskapet innebär att vara värdar i hallarna (vi måste ha vuxen personal på plats) och bemanna café samt tillhörande arbetsuppgifter i Wallenstamhallen under helger. Se tider här.

• Eventbemanning. Varje lag ansvarar för att bemanna SSL-lagens matchevent vid ca 5-10 tillfällen per säsong beroende på hur många medlemmar laget har. Detta innebär för enskilda medlemmar (eller målsman till medlemmar) att vid ca 2-3 tillfällen per säsong hjälpa till i arrangemanget vid SSL-lagens hemmamatcher. Detta innebär att vara publikvärd, stå i café, sälja souvenirer/lotter eller andra liknande uppgifter.


BÄSTKUSTCUPEN

Alla ungdomslag och dess anhöriga är skyldiga att hjälpa till att genomföra klubbens ungdomscup en helg i september varje år. Uppgifterna kan vara att stå i café eller vara matchfunktionär mm. Även klubbens juniorlag hjälper till med arrangemanget för att samla in pengar till lagkassan och avlasta ungdomslagen. Detta arrangemang genererar betydande överskott till Ungdomsstyrelsen och dess lag, och är väldigt viktiga för att finansiera verksamheten under verksamhetsåret.


INOM EGNA LAGET

Dessutom beslutar varje lag vilken typ av aktiviteter laget vill arrangera för att få in pengar till läger, cuper mm.


SÄSONGSAVGIFTER

Nedanstående tabell listar säsongsavgifterna för klubbens olika åldersgrupper.

För familjer med flera aktiva i verksamheten finns i speciella fall möjlighet att ansöka om reducerad verksamhetsavgift. Ansökan med motivering skickas till [email protected]. Ansökan kommer att behandlas av klubbens styrelse som sedan beslutar i varje enskilt fall.


PERSONUPPGIFTSLAGEN

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du kan också begära att text om dig eller fotografier av dig ej publiceras eller tas bort från hemsidan. Sådan begäran skall göras till klubbens kommunikationsansvarige per mail till [email protected].