Fredag
12 Apr 1 match
Söndag
14 Apr 1 match
Torsdag
18 Apr 1 match
Söndag
22 Sep 1 match
Tisdag
24 Sep 1 match
Fredag
27 Sep 1 match
Söndag
29 Sep 1 match
Onsdag
02 Okt 1 match
Fredag
04 Okt 1 match
Söndag
06 Okt 2 matcher
Torsdag
10 Okt 1 match
Lördag
12 Okt 1 match
Söndag
13 Okt 1 match
Söndag
20 Okt 1 match
Tisdag
22 Okt 1 match
Lördag
26 Okt 1 match
Söndag
27 Okt 1 match
Lördag
02 Nov 1 match
Söndag
03 Nov 1 match
Söndag
10 Nov 1 match
Lördag
16 Nov 1 match
Söndag
17 Nov 1 match
Onsdag
20 Nov 1 match
Fredag
22 Nov 1 match
Söndag
24 Nov 2 matcher
Onsdag
27 Nov 1 match

Medlemskap

Medlemskap i Pixbo Wallenstam IBF/IBK

Klubben bedrivs i stor utsträckning ideellt. Då är det nödvändigt att vi alla hjälps åt att få verksamheten att fungera. Att vara medlem i Pixbo Wallenstam IBF/IBK, nedan benämnt Klubben, innebär både rättigheter och skyldigheter för spelare eller målsmän för spelare i barn- och ungdomslagen.

Om du har frågor om medlemskap eller vill bli medlem i Pixbo Wallenstam, skicka ett mejl till [email protected] så återkommer vi inom kort.

 

RÄTTIGHETER

•  Medlemskap i Pixbo Wallenstam IBF/IBK till och med 2019-06-30.
• Rabatt i utvalda sportbutiker mot uppvisande av giltigt medlemskort.
• Möjlighet att lägga fram förslag och synpunkter till klubbens styrelse och årsmöte samt få respons på åsikterna.
• Rösträtt vid klubbens årsmöte och andra medlemsmöten (i enlighet med klubbens stadgar gäller detta endast medlemmar som under verksamhetsåret fyllt lägst 15 år).
• Förslagsrätt till klubbens årsmöte och andra medlemsmöten.


FÖR AKTIVA SPELARE INGÅR DESSUTOM

• Fri entré till hemmamatcher i grundserien för våra lag i SSL Dam och SSL Herr. Fri entré även på våra Akademilags matcher. Enstaka undantag kan förekomma.
• Deltagande i verksamheten när det gäller träning och seriespel.
• Deltagande i cuper och träningsläger. Detta är ofta förenat med extra avgift och/eller insamlande av pengar till lagkassan.
• Försäkring via Svenska Innebandyförbundet och Folksam vid match och träning samt vid resa till/från dessa aktiviteter. Läs om hur du anmäler en skada här.
• Klubben håller med matchställ till alla ungdomslag. Dessa skall återlämnas till klubben när man slutar eller de blir för små. För att minimera kostnader så återanvänds äldre matchställ som ärvs av yngre lag i möjligaste mån – vilket innebär att vi inte har en entydig modell på matchställen. En del lag väljer att köpa egna matchställ av nyaste modell för insamlade pengar eller sponsorer, men detta beslutas inom respektive lag.


AKTIVA LEDARE

Som Aktiva ledare räknas de ledare och funktionärer som har en aktiv återkommande uppgift kring lagen eller föreningen. Dessa ledare har rätt till, efter betalt medlemskap, fri entré till hemmamatcher i grundserien för våra lag i SSL Dam och SSL Herr. Fri entré även på våra Akademilags matcher. Enstaka undantag kan förekomma.

Klubben står även för representationskläder för ungdomsledare i den mån Ungdomsstyrelsen har utrymme i sin budget. Normalt står klubben för en piket-tröja och ibland en overall eller liknande, dock köps ej nya för varje säsong.


SKYLDIGHETER

Eftersom klubben i stor utsträckning drivs ideellt är det nödvändigt att vi alla hjälps åt att få verksamheten att fungera. Att vara medlem innebär förutom avgifterna att det ingår nedanstående skyldigheter för spelare eller målsmän för spelare i barn- och ungdomslagen.


LOTTFÖRSÄLJNING

• Varje aktiv spelare skall sälja lotter/häften/kalendrar mm med en total provision till klubben på 500 kr.
• Det är möjligt att genom friköp på 500 kr avstå från försäljning.


HALLVÄRDSKAP & EVENTBEMANNING

Alla ungdomslagen tilldelas antingen Hallvärdskap eller Eventbemanning. Yngre lag har Hallvärdskap, äldre lag har Eventbemanning:

• Hallvärdskap. Varje lag ansvarar för hallvärdskap 1-4 helger per säsong beroende på hur många medlemmar laget har. Detta innebär för enskilda medlemmar (eller målsman till medlemmar) ca 2-4 tillfällen per säsong. Hallvärdskapet innebär att vara värdar i hallarna (vi måste ha vuxen personal på plats) och bemanna café samt tillhörande arbetsuppgifter i Wallenstamhallen under helger.

• Eventbemanning. Varje lag ansvarar för att bemanna SSL-lagens matchevent vid ca 5-10 tillfällen per säsong beroende på hur många medlemmar laget har. Detta innebär för enskilda medlemmar (eller målsman till medlemmar) att vid ca 2-3 tillfällen per säsong hjälpa till i arrangemanget vid SSL-lagens hemmamatcher. Detta innebär att vara publikvärd, stå i café, sälja souvenirer/lotter eller andra liknande uppgifter.


BÄSTKUSTCUPEN

Alla ungdomslag och dess föräldrar är skyldiga att hjälpa till att genomföra klubbens ungdomscup en helg i september varje år. Uppgifterna kan vara att stå i café eller vara matchfunktionär mm. Även klubbens juniorlag hjälper till med arrangemanget för att samla in pengar till lagkassan och avlasta ungdomslagen. Detta arrangemang genererar betydande överskott till Ungdomsstyrelsen och dess lag, och är väldigt viktiga för att finansiera verksamheten under verksamhetsåret.


INOM EGNA LAGET

Dessutom beslutar varje lag vilken typ av aktiviteter laget vill arrangera för att få in pengar till läger, cuper mm.


SÄSONGSAVGIFTER

Nedanstående tabell listar säsongsavgifterna för klubbens olika åldersgrupper.

Säsongsavgifter för Pixbo Wallenstam säsong 2019/2020
     
       
Säsongsavgifter 2019/2020 Medlemsavgift Verksamhetsavgift Licensavgift
Rävkul 600 350 50
Spelare tillhörande Grön nivå 600 550 50
Spelare tillhörande Blå nivå 600 1200 100
Spelare tillhörande Röd nivå 600 1800 150
Spelare tillhörande Akademi 600 2400 340
Spelare tillhörande Akademi Elit 600 3000 340
Spelare tillhörande Veteranlaget 600 960 340
Övriga aktiva medlemmar (med uppdrag inom styrelsen, ledare, funktionärer m fl) 600 0 0
Stödmedlem (passiv medlem) 600 0 0
 Varje aktiv spelare skall sälja lotter/häften/kalendrar eller motsvarande med en total provision till klubben på 500 kr. Det är möjligt att genom friköp på 500 kr avstå från försäljning.      


Varje aktiv spelare skall sälja lotter/häften/kalendrar eller motsvarande med en total provision till klubben på 500 kr. Det är möjligt att genom friköp på 500 kr avstå från försäljning.

För familjer med flera aktiva i verksamheten finns i speciella fall möjlighet att ansöka om reducerad verksamhetsavgift. Ansökan med motivering skickas till [email protected]. Ansökan kommer att behandlas av klubbens styrelse som sedan beslutar i varje enskilt fall.


PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Pixbo Wallenstam värnar om din integritet. Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd, arrangera tävlingar eller ge allmän information.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi upprättat en integritetspolicy. Läs mer >