Måndag
01 Apr 1 match
Måndag
08 Apr 1 match
Onsdag
10 Apr 1 match
Fredag
12 Apr 2 matcher
Söndag
14 Apr 1 match
Måndag
15 Apr 1 match
Onsdag
17 Apr 2 matcher
Fredag
19 Apr 1 match
Lördag
20 Apr 1 match
Måndag
22 Apr 1 match
Lördag
27 Apr 2 matcher

Medlemskap

Medlemskap i Pixbo IBF/IBK

Klubben bedrivs i stor utsträckning ideellt. Då är det nödvändigt att vi alla hjälps åt att få verksamheten att fungera. Att vara medlem i Pixbo IBF/IBK, nedan benämnt Klubben, innebär både rättigheter och skyldigheter för spelare eller målsmän för spelare i barn- och ungdomslagen.

Om du har frågor om medlemskap eller vill bli medlem i Pixbo IBF/IBK, skicka ett mejl till [email protected] så återkommer vi inom kort.

RÄTTIGHETER

• Medlemskap i Pixbo IBF/IBK till och med 2024-06-30.
• Rabatt i utvalda sportbutiker mot uppvisande av giltigt medlemskort (erhålls digitalt via laget.se-inloggning).
• Möjlighet att lägga fram förslag och synpunkter till klubbens styrelse och årsmöte samt få respons på åsikterna.
• Rösträtt vid klubbens årsmöte och andra medlemsmöten (i enlighet med klubbens stadgar gäller detta endast medlemmar som under verksamhetsåret fyllt lägst 15 år).
• Förslagsrätt till klubbens årsmöte och andra medlemsmöten.


FÖR AKTIVA SPELARE INGÅR DESSUTOM

• Fri entré till hemmamatcher i grundserien för våra lag i SSL Dam och SSL Herr. Fri entré även på våra Akademilags matcher. Enstaka undantag kan förekomma.
• Deltagande i verksamheten när det gäller träning och seriespel.
• Deltagande i cuper och träningsläger. Detta är ofta förenat med extra avgift och/eller insamlande av pengar till lagkassan.
• Försäkring via Svenska Innebandyförbundet och Folksam vid match och träning samt vid resa till/från dessa aktiviteter. Läs om hur du anmäler en skada här.
• Klubben håller med matchställ till alla ungdomslag. Dessa skall återlämnas till klubben när man slutar eller de blir för små. För att minimera kostnader så återanvänds äldre matchställ som ärvs av yngre lag i möjligaste mån – vilket innebär att vi inte har en entydig modell på matchställen. En del lag väljer att köpa egna matchställ av nyaste modell för insamlade pengar eller sponsorer, men detta beslutas inom respektive lag.


.

 

 

AKTIVA LEDARE

Som Aktiva ledare räknas de ledare och funktionärer som har en aktiv återkommande uppgift kring lagen eller föreningen. Dessa ledare har rätt till, efter betalt medlemskap, fri entré till hemmamatcher i grundserien för våra lag i SSL Dam och SSL Herr. Fri entré även på våra Akademilags matcher. Enstaka undantag kan förekomma.

Klubben står även för representationskläder för ungdomsledare i den mån Ungdomsstyrelsen har utrymme i sin budget. Normalt står klubben för en piket-tröja och ibland en overall eller liknande, dock köps ej nya för varje säsong.


SKYLDIGHETER

Eftersom klubben i stor utsträckning drivs ideellt är det nödvändigt att vi alla hjälps åt att få verksamheten att fungera. Styrelsen kan vid behov addera extra aktiviteter där vi ber medlemmarna om extra insatser. Att vara medlem innebär förutom avgifterna att det ingår nedanstående skyldigheter för spelare eller målsmän för spelare i barn- och ungdomslagen.


LOTTFÖRSÄLJNING

• Varje aktiv spelare skall sälja lotter/häften/kalendrar mm med en total provision till klubben på 500 kr.
• Varje aktiv spelare kan avstå att sälja lotter, men då tillkommer en avgift på 500 kr.


ARENAVÄRDSKAP & EVENTBEMANNING WALLENSTAM ARENA

Arenavärdskap och eventbemanning handlar om att vara föreningens värd i Wallenstam Arena för att ge service vid matcharrangemang och event för den bästa innebandyupplevelsen för föreningens alla lag och gäster. Servicen berör att ansvara för beredning och försäljning av enklare kioskvaror (smörgås, korv, toast) samt att tillse övriga tillhörande uppgifter i Wallenstam Arena.

En eventbemmaning innebär även arbetsuppgifter som publikvärd och försäljning i café eller shopen eller andra liknande uppgifter som tilldelas av eventansvariga vid eventet.

Alla ungdomslagen och akademilagen tilldelas antingen bemanning av Arenavärdskap eller Eventbemanning. Yngre lag tilldelas Arenavärdskap och äldre lag Eventbemanning.

Då vuxenansvaret i arenavärdskap eller eventbemanning är viktig så behövs därför vuxna personer på plats i arenan.  Förälder eller annan vuxen som bemannar värdskapet och agerar cafévärd får med fördel låta sitt spelande barn eller ungdom vara med för att på så sätt även komma in i föreningen, gemenskapen och föreningens olika verksamhetsområden.

  • Arenavärdskap. Varje lag ansvarar förarenavärdskap 1-4 helger (fre-sön) per säsong beroende på hur många medlemmar laget har. Detta innebär bemanning för enskilda medlemmar (eller målsman till medlemmar) ca 2-4 tillfällen per säsong.
  • Eventbemanning. Varje lag ansvarar för att bemanna SSL-lagens matchevent vid ca 5-10 tillfällen per säsong beroende på hur många medlemmar laget har. Detta innebär för enskilda medlemmar (eller målsman till medlemmar) att vid ca 2-3 tillfällen per säsong hjälpa till i arrangemanget vid SSL-lagens hemmamatcher. 


BÄSTKUSTCUPEN

Alla ungdomslag och dess föräldrar är skyldiga att hjälpa till att genomföra klubbens ungdomscup en helg i september varje år. Uppgifterna kan vara att stå i café eller vara matchfunktionär mm. Även klubbens juniorlag hjälper till med arrangemanget för att samla in pengar till lagkassan och avlasta ungdomslagen. Detta arrangemang genererar betydande överskott till Ungdomsstyrelsen och dess lag, och är väldigt viktiga för att finansiera verksamheten under verksamhetsåret.


INOM EGNA LAGET

Dessutom beslutar varje lag vilken typ av aktiviteter laget vill arrangera för att få in pengar till läger, cuper mm.


SÄSONGSAVGIFTER

Styrelsen beslutade på årsmötet att medlemsavgiften i föreningen för säsongen 2023/2024 är 500 kr per medlem. Säsongsavgifterna är beslutade av styrelsen. Licensavgifter beslutas av förbundet, och inför denna säsong har dessa höjts.

Nedanstående tabell listar säsongsavgifterna för klubbens olika åldersgrupper:

 

 

 

 

Säsongsavgifter för
Pixbo IBF/IBK
Säsongen 2023/2024

Medlems-
avgift

Verksamhets-
avgift

Licens-
avgift

Rävkul
(födda 2018-)

500

450

70

Spelare tillhörande Grön nivå
(födda 2017)

500

950

70

Spelare tillhörande Grön nivå
(födda 2016)

500

1050

70

Spelare tillhörande Grön nivå
(födda 2015)

500

1050

70

Spelare tillhörande Blå nivå
(födda 2014)

500

1700

70

Spelare tillhörande Blå nivå
(födda 2012-2013)

500

1700

120

Spelare tillhörande Röd nivå
(födda 2011)

500

2300

120

Spelare tillhörande Röd nivå
(födda 2008-2010)

500

2300

170

Spelare tillhörande Akademi
(födda 2007 och yngre) 

500

2900

340

Spelare tillhörande Akademi       
(födda 2006 och äldre)

500

3500

340

Spelare tillhörande Akademi
(Breddlag/motion)

500

1900

340

Ledarlag/Motionslag
(ej matchspelande lag)

500

500

70

Spelare tillhörande
Veteranlaget

500

1750

70

Övriga aktiva medlemmar
(med uppdrag som ledare,
styrelse, funktionärer m fl)

500

0

0

Stödmedlem
(passiv medlem)

500

0

0

 

Mer om förmåner och åtaganden finns att läsa högre upp på denna sida. Varje aktiv spelare som tillhör ett lag som har åldern inne för att anmäla sig till seriespel eller sammandrag när säsongen startar ska sälja lotter/häften/kalendrar med mera med en total provision till klubben på 500 kr. För säsongen 2023/2024 avser det medlemmar F15/16 och P15 och äldre lag. Det finns en möjlighet att avstå denna försäljning men då tillkommer en avgift på 500 kr.


PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Pixbo IBF/IBK värnar om din integritet. Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd, arrangera tävlingar eller ge allmän information.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi upprättat en integritetspolicy. 

Läs mer >