Söndag
13 Jan 2 matcher
Onsdag
16 Jan 1 match
Lördag
19 Jan 1 match
Tisdag
22 Jan 1 match
Söndag
27 Jan 1 match
Måndag
28 Jan 1 match
Onsdag
06 Feb 1 match
Lördag
09 Feb 1 match
Söndag
10 Feb 1 match
Tisdag
12 Feb 1 match
Fredag
15 Feb 1 match
Söndag
17 Feb 2 matcher
Onsdag
20 Feb 1 match
Söndag
24 Feb 2 matcher
Onsdag
27 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 2 matcher
Onsdag
06 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 2 matcher
Fredag
15 Mar 1 match
Lördag
16 Mar 1 match
Måndag
18 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match

Ändrat datum för Årsmöte i Pixbo Wallenstam Innebandy

27 juni 2018 14:28
KLUBBEN

På grund av regler på förbundsnivå har Pixbo Wallenstam Innebandy varit tvungna att tidigarelägga årsmötet för verksamhetsåret 2017/2018. Från att tidigare genomfört årsmötet i augusti månad behöver det från och med i år genomföras innan juli månads utgång för att undvika vite. Nytt datum för Årsmötet är den 19 juli, kl. 18.00.


Som en följd av detta har förberedelsetiden från årsbokslut till årsmöte varit mycket kort och någon revisionsberättelse har inte kunnat färdigställas till det tidigare utsatta årsmötesdatumet.

  • Nytt datum för Årsmötet är den 19 juli, klockan 18.00.
  • Plats: Redfoxhallens mötesrum (mittemot Mölnlycke Fabriker).

Därför flyttas Årsmötet fram till den 19 juli, klockan 18.00. Handlingar till årsmötet finns tillgängliga på kansliet senast en vecka innan årsmötet.

Vi beklagar att årsmötet nu kommer ligga mitt i semesterperioden, något som vi hela tiden arbetat för att undvika.

/ Styrelsen